ngonluanho.net
NIỀM VUI ĐẾN TỪ NHỮNG THỨ RẤT ĐỖI BÌNH THƯỜNG
Rõ ràng là thế, niềm vui đến với con người thật dễ dàng, không phải từ những gì lớn lao vĩ đại, nhưng từ những thứ nhỏ bé bình thường trong cuộc sống.