ngonluanho.net
CẢM ƠN CHA
Cha ơi, trong tất cả mọi ơn Cha đã, đang và vẫn gửi đến cho con, con muốn cảm tạ Cha về quà tặng lớn nhất: Thầy Giêsu Kitô – Con Yêu Quý của Cha.