ngaunhien.info
Sạch
(Tiếp tục post lại đống truyện ngắn mini) Khi tôi xuống, hành lang mới được lau. Chưa khô, và bóng loáng từ đầu này đến đầu kia. Giời nồm thế này thì còn lâu mới khô. Tôi không muốn mình là người đ…