ngaunhien.info
Lỗ thủng
* * * Tường sau vườn chùa có một lỗ hổng nho nhỏ, bên ngoài cỏ mọc dày, người đi qua thật gần mà thật để ý mới thấy. Bọn trẻ trong làng vẫn thường chui vào chùa qua lối ấy. Vườn chùa hấp…