ngaunhien.info
Chim thần ở trong rừng
(Truyện ngắn mini, đã post vài lần ở vài blog. Muốn post lại.) Người ta đồn rằng trong rừng X gần biên giới mới xuất hiện một loài chim lạ. Dân trong vùng không hiểu sao, cho là chim thần. Tổng biê…