ngaunhien.info
Chim kêu thảng thốt
(Lạc khoản: Click here) Tôi mua con mèo của một gã người Hoa. Trước khi đi, hắn còn dặn lại: “Ông phải biết đây là mèo quý a. Người ta gọi nó là Ngọc sư tử á. Chăm sóc nó là phải cẩn thận à.&…