ngaunhien.info
Trời rộng sông dài
Từ cầu Cửa Tùng nhìn về sông Bến Hải Lần đầu tiên mình giáp mặt Cửa Tùng là khi vừa lăn lăn lóc lóc bò lê bò càng chui ra từ một lối cửa lên của địa đạo Vịnh Mốc. Khi ấy, đôi mắt vốn đã quen với bó…