ngaunhien.info
Hãy bơm xe đi, khi rừng thay lá…
Chỉ là minh họa cho lốp căng thôi mà Trước khi đi đâu, dù là đi đường trường hay đi lòng vòng một chút trong thành phố, hãy nhớ kiểm tra và nếu lốp non thì bơm căng lốp xe của bạn. Tất nhiên đừng b…