ngaunhien.info
Ngồi ở Mũi Trèo
Lần hiếm hoi mình thò mặt tới một nơi còn đang hot, chính là lần mình mò đến Mũi Trèo. Mũi Trèo là địa điểm sống ảo mới nổi ở Quảng Trị, mà nghe nói đã được quy hoạch để làm khu du lịch, nên mình p…