ngaunhien.info
Làm việc tốt
Sáng hôm trước đi làm, tự dưng gặp con mưa rào. Mình thì mình lúc nào cũng có sẵn áo mưa trong cốp rồi nên chả ngán gì, nhưng nhiều người chắc không mang nên cắm đầu phóng xe chịu ướt, ví dụ như em…