ngaunhien.info
Có dòng sông trôi mình trên đá
Trên đường nhìn xuống, sông Đakrong trườn mình trên những dải đá lởm chởm gai góc, vài bận cồn cào và đôi khi róc rách chỉ như một khe suối.