ngaunhien.info
Ngạo ca
“Tửu phùng tri kỉ, thiên bôi thiểu” * Tới Hạnh Hoa thôn tìm Lý Bạch Trên đường chẳng gặp khách phong trần * Đường xa đường xa đường gập ghềnh Gót tiên tấp tểnh nhẹ tênh tênh Ta ngồi uốn…