ngaunhien.info
Lảm nhảm
Nếu một mình đi ngủ, Tớ sẽ thức một mình Không còn một mình nữa Tớ thức viết linh tinh Nếu một mình không ngủ Tớ vẫn thức một mình Nếu một mình bỗng chết… hic, tự nhiên thấy kinh kinh thôi th…