ngaunhien.info
Vì sao mình ghét tiểu thuyết giả tưởng có độ giả tưởng cao
Nghĩa là mình ghét đọc tiểu thuyết giả tưởng mà nó quá giả tưởng ấy. Mình văn dốt võ dát không biết diễn đạt thế nào cho nó cụ thể hơn. Một vài ví dụ cho cái chủng loại trên là: Biên niên sử Narnia…