ngaunhien.info
Mùa hè năm Petrus và cuốn sách tên rất dài của Lê Văn Nghĩa
Mùa hè năm Petrus là cuốn sách đầu tiên kéo mình đến với văn của Lê Văn Nghĩa. Hiếm có cuốn nào vừa đọc như hút vào sách, lại khiến mình thấy sợ hết chuyện đến như thế, cho tới khi… đọc quyển tiếp …