ngaunhien.info
Khi người ta tám tuổi
Khi người ta hai mươi tư tuổi mà bỗng tìm được một người bạn tám tuổi thì quả cũng đáng kể đấy. Thật tình cờ và thật bất ngờ, tôi đã gặp Cedric. Giời đất ơi, tôi đang viết những dòng này tro…