ngaunhien.info
Điểm bùng phát & Trong chớp mắt của Malcolm Gladwell
(ảnh: Tác giả Malcolm Gladwell*) Vừa mới ngâm tôm xong 2 cuốn của Malcolm Gladwell, cuốn “Trong chớp mắt” (Blink)** và “Điểm bùng phát” (Tipping point)***. Không hề cảm thấy…