ngaunhien.info
Thường Sơn Triệu Tử Long
Vừa ngồi xem Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon. Bản Cam nên chất lượng chỉ được khoảng 8/10, tạm được. Nói chung không thích phim này lắm, không thích từ cách hóa trang, phục trang nhân vậ…