ngaunhien.info
In the year of the pig [1968] – DVDrip – Sub Việt
Không có ý định dịch phim để “chào mừng” hay “nhân dịp” gì cả, nhưng thật tình cờ và thật bất ngờ, hôm nay của 64 năm trước, thầy giáo dạy lịch sử, mà sau này trở thành Đại …