ngaunhien.info
Chuyện tử tế – Trần Văn Thủy
«Tất nhiên, chỉ có loài súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của con người, và chăm lo riêng cho bộ da của mình …» Trước đây tôi đã từng viết về “Hà Nội trong mắt ai” của …