ngaunhien.info
Bay trên tổ chim Cuckoo
Tớ chưa bao giờ có ý định biến blog mình thành một nơi chia sẻ film cả. Khối blog khác nhiều phim hơn, cập nhật nhanh hơn và link lủng cũng phong phú hơn, tớ cạnh tranh thế quái nào được. Nên tất c…