ngaunhien.info
Vĩnh biệt Đại tướng
Quân đội nhân dân Việt Nam từ trước đến nay có 12 người được phong Đại tướng, nhưng cứ nhắc đến Đại tướng là ai cũng chỉ nghĩ đến cụ Giáp. Những ngày này ở 30 Hoàng Diệu, lớp lớp hoa xếp chậ…