ngaunhien.info
Viết nhảm nhí về những điều nhảm nhí
Phải thừa nhận rằng những gì mình đang viết thật nhảm nhí. Trước đây đã có một dự án làm hầm giao thông xuyên… Hồ Tây, may mà không thành vì bị phản đối ghê quá. Giờ người ta quyết không để c…