ngaunhien.info
Vết đạn trên thành Hà Nội
Mấy hôm trước lang thang mãi, chả hiểu thế quái nào tớ lao thẳng vào cổng Chính Bắc Môn của thành Hà Nội (cổng bắc, nghĩa là cửa bắc, cụ thể là nằm ở Cửa Bắc í). Sau khi lục tốn 2 ngàn VND tiền gửi…