ngaunhien.info
Tuổi già
Nghe một thằng dở hơi mới hai mươi tuổi nói về tuổi già, có vẻ thực sự… dở hơi, dù rằng thằng đó đã từng viết khóa luận tốt nghiệp về người cao tuổi. Nhưng xét cho cùng, già đi và lớn lên chỉ…