ngaunhien.info
Toithay.com – một trang tôi dành cho những review
Mình mới làm một trang dành riêng cho việc đánh giá các dịch vụ, sản phẩm mà mình đã từng dùng qua. Slogan của trang này là “Trải nghiệm của tôi, oánh giá của tôi”, tự nó đã thể hiện tí…