ngaunhien.info
Tôi ngu dốt
Tôi ngu dốt có nghĩa là không phải Tôi tài giỏi. Với những người bình thường, nên nói in ít thôi để hạn chế nói ra những điều ngu dốt. Còn với loại ngu dốt như tôi, lời nào nói ra cũng đậm chất ngu…