ngaunhien.info
Tôi đi gọi những con đường
Có quá nhiều việc tôi có thể làm được nhưng tôi lại không làm. Tôi biết chắc điều đó. Nó cũng tương tự như khi bạn phóng xe lướt qua một vụ tai nạn mà không hề có ý định thử xem có ai cần mình giúp…