ngaunhien.info
Tôi đang chết
Lâu lắm rồi không viết được cái gì ra hồn. Không nghĩ được cái gì ra hồn nữa. Dạo này mình bắt đầu mất cảm giác. Tự nhiên không lúc nào thấy yêu đời mà cũng không lúc nào thấy chán đời. Nghĩa là lơ…