ngaunhien.info
Tình yêu thầm lặng của Johannes Brahms
Johannes Brahms là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại, được coi là người thứ ba trong bộ “Ba-B”: Beethoven, Bach, và Brahms. Một mặt, ông vừa tìm về với truyền thống, vừa cách tân và đem t…