ngaunhien.info
Tin vui !
Tin vui là nhà tớ sẽ tạm thời không bị mất ngủ ban đêm bởi tiếng mèo kêu nữa. Tin vui là nhà tớ sẽ không sợ mèo ăn vụng cá nữa. Tin vui cuối cùng là nhà tớ sắp có một con mèo mới.Mấy hôm nay không …