ngaunhien.info
Tắt máy xe hay thôi ?
Mấy hôm nay đi làm thấy ở các ngã tư có các bạn trẻ đứng tuyên truyền cho việc tắt máy xe khi dừng đèn đỏ. Phương pháp của các bạn ấy chỉ là đứng giơ băng rôn đại ý “Tôi tắt máy khi dừ…