ngaunhien.info
Tại sao lại là Ngẫu nhiên ?
Viết blog bao nhiêu năm, mua cái tên miền ngaunhien.info cũng 3-4 năm rồi mà chưa bao giờ mình viết về cái tên Ngẫu nhiên của trang này. Nguyên nhân không có gì phức tạp và sâu xa: tại mình nghĩ mã…