ngaunhien.info
Sợ vợ
Hồi xưa, những lúc đi với mấy thằng bạn đang mải mê chinh chiến và yêu đương, anh thấy chúng nó đến là hèn. Đang ngồi đá PES mà gái ới một phát là quẳng máy đi luôn. Hẹn hò trà đá mà gái gọi một ph…