ngaunhien.info
Nơi ấy có gì vui?
Khi mình nói mình đi Đà Lạt, hầu hết mọi người đều bảo: “Đà Lạt có gì mà đi!”. Khi mình nói mình đi 6 ngày 5 đêm, mọi người bảo: “Đi nhiều ngày thế làm gì cho hết!”. Khi mìn…