ngaunhien.info
Vịnh Xuân
Vịnh Xuân dạy tôi: không bao giờ được phép là người giơ nắm đấm ra trước, nhưng khi đối phương đã giơ nắm đấm ra thì nắm đấm của tôi phải tới đích trước.…