ngaunhien.info
Vết sẹo
Ngày xưa, khi được sinh ra, tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ. Còn bây giờ, tôi là một vết sẹo.