ngaunhien.info
Sống gửi, thác về
Đêm qua, tôi nằm mơ có một người thân của mình ra đi vĩnh viễn. Trong giấc mơ đó, tôi khóc ba lần. Lần đầu tiên là khi chứng kiến phút cuối cùng của người ấy, chỉ đang ngồi trên ghế, gục đầu xuống …