ngaunhien.info
Những gạch đầu dòng của tôi
Có người nói giờ là thời buổi hiện đại hóa và toàn cầu hóa, chẳng ai có thời gian ngồi bôi bác cả ngàn trang giấy, cũng chẳng ai hơi đâu đi đọc những mớ dài dòng lòng thòng ấy. Nhưng đó không phải …