ngaunhien.info
Nên nhìn vào chỗ nào của giai để nhận ra hoa đã có chủ ?
Các gái gặp một giai đẹp, hợp lý, vừa miếng, mà vẫn chưa dám bụp, vì chưa biết tình hình trận địa thế nào ? Thử nghĩ xem, nên nhìn vào chỗ nào của giai để nhận ra hoa đã có chủ? Gợi ý nhé, chỗ ngay…