ngaunhien.info
Mièo
Rất có thể con mèo đầu tiên trở thành bạn của loài người đơn giản chỉ vì chúng thích được vuốt ve hơn là bởi chúng có thể bắt được chuột.