ngaunhien.info
Gạch đầu dòng – Không thời sự
Mình thấy ông Đỗ Việt Khoa có vẻ hơi bị hâm hâm, kiểu như một ông Don Kihotè đánh nhau với cối xay gió vậy. Nhưng có lẽ cũng phải cần đến vài ông hâm như thế để người ta không xây cối xay gió giữa …