ngaunhien.info
Gạch đầu dòng
Đôi khi tôi bỗng có cảm giác sợ phải nhìn thẳng vào mắt mình, dù chỉ là nhìn qua gương.