ngaunhien.info
Gạch đầu dòng
Trong tay vài người, ngay cả “Fuck you” hay “Son of bitch” cũng có thể được sử dụng như những mỹ từ. Trong miệng một vài kẻ khác, chúng trở thành đồ trang sức, như những chi…