ngaunhien.info
Gạch đầu dòng người thú
Hồi học lớp 4, tôi có thể đánh nhau một cách sòng phẳng với bọn lớp 5, và rồi mọi chuyện được giải quyết như giữa những người đàn ông. Còn bây giờ, khi tôi đã là một người đàn ông, mọi chuyện được …