ngaunhien.info
Ném đá nhà báo
Có lẽ không nơi nào trên thế giới lại có được nhiều nhà báo vừa ngu dốt, vừa vô liêm sỉ như ở nước ta.