ngaunhien.info
Mình yêu nhau bao lâu
Một lần, bỗng dưng em nói em rất sợ yêu lâu, rồi im lặng. Hơi thở ấm nóng vẫn còn trên gáy anh. Ừ cũng phải. Thời gian chắc chắn sẽ đem đến những thay đổi, mà nhìn từ phía này hay phía khác, có thể…