ngaunhien.info
Máu và những xác người
Suốt dọc đường 9 từ Đông Hà lên Tà Cơn là hàng loạt căn cứ của người Mỹ hồi trước 75. Cũng phải thôi, cung đường 9 chạy ngang Quảng Trị, ngày xưa chính là lõi của hàng rào điện tử McNamara nhằm ngă…