ngaunhien.info
Một vài suy ngẫm về Trung Quốc (P1)
(pic: Bản đồ vùng biển mà Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa) Mới vớ được của ông ngoại một tài liệu khá hay, của ông Dương Danh Dy. Ông này vốn là cán bộ Bộ Ngoại giao, đã từng là Lãnh sự tại Qu…