ngaunhien.info
Loa và miệng
Từ vài năm nay, Hội Lim chạy hùng hục đuổi kịp thời đại bằng cách hát với loa thùng. Đi kèm đó là bọn quan họ đứng trên thuyền tôn, đầu thuyền ngửa nón hứng tiền. Kể cũng lạ, không hiểu cái tính từ…